Klimatströ® är ett skyddat varumärke som ägs gemensamt av  utvecklingsgruppen:

Glommers Miljöenergi AB, Västra Gård N-G Mattsson Enskild Firma, S-E Wiklund Enskild Firma

Klimatströ, ett innovations- och utvecklingsprojekt under åren 2018-2020

Innovationsprojekt ”KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” är fortsättningen på en utveckling som pågått hos Glommers Miljöenergi AB sedan 2010 när de köpte en polsk skruvpress kallad Biomasser. Projektperiod har varit 2018-2020.

Den polska tekniken skiljer sig från den i Sverige vanliga kolvpress-tekniken och skapar nya möjligheter för produktutveckling med strå som råvara.

Syftet med detta projekt har varit att utveckla en lönsam ströproduktion på gårdsnivå. Den polska tekniken har kompletterats med innovativa lösningar som gör produktionslinjen automatiserad och effektiv samtidigt som ströet kvalitetssäkrats och anpassats efter användarnas behov. Tanken är att sådana produktionslinjer ska kunna installeras på många gårdar och bidra till ökad rörflenodling och tillgång till ett högkvalitativt strö på den lokala marknaden.

Ströets goda funktion i gödseln förbättrar möjligheten till kretslopp av växtnäring.

Vi som arbetat med utvecklingen är

Rörflenodlarna
Sven-Erik Wiklund Skellefteå, Nils-Gunnar & Andreas Mattsson Umeå, Bengt & Anders Erlandsson Nybro

Projektägare
Susanne Paulrud, RISE (Research Institutes of Sweden)

Projektledare
Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB

Demonstrationsanläggningar
Glommers Miljöenergi AB, Arvidsjaur och Väståkra Gård, Umeå

Utvecklingsarbetet har fortsatt inom EU-samarbetet Go Grass, under perioden okt 2019-mar 2024, se http://www.gograss.eu

Produktionskapaciteten har utökats, produktionslinjen förbättrats och produkten kvalitetssäkrats.

Projektet har finansierats via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram och EIP-Agri.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt