Klimat-, djur- och miljövänligt

Klimatströ | för dig, djuren och miljöns skull

Klimatströ tillverkas av det klimatsmarta, fleråriga gräset rörflen som värmebehandlats och pressats.

Klimatströ passar fint som strö i stallar och ladugårdar men också som täckmaterial i bär- och grönsaksodling i komposten, i hügelbäddar eller utedass.

Klimatströ kan levereras i olika förpackningar som småbal, storsäck eller bulk.

Klimatströ är drygt, lätt att hantera och ger en mjuk och stabil bädd för djur.

Klimatströ kväver ogräs och minskar bevattningsbehov som täckmaterial i odlingen, balanserar kol-kvävekvot vid kompostering samt kan ersätta torv och göra jorden luftig vid inblandning i odlingsbädden. 

OBS! Särskilt information för tävlingshästar

Rörflen kan innehålla hordenin, ett ämne som kan ge utslag vid dopingtester, beroende på hur mycket hästarna ätit av rörflenet.

De testade fall som visat ett överskridande av gränsvärdena rörde hästar som hade utfodrats med oförädlad rörflen.

Inga tester har gjorts gällande det värmebehandlade och förädlade rörflenströet Klimatströ, som alltså inte används som foder utan som strö.

Användarinstruktion för bädd

Tio fördelar med Klimatströ

Är värmebehandlat vilket eliminerar bakterier och mögelsporer

Binder ammoniaklukten och ger ett bra stallklimat

Ger en stabil och mjuk bädd som ligger still, minskar risken för liggsår

Dammar mindre än många andra strösorter som vanlig kutterspån och halm

Höjer värdet på gödseln då ströet gynnar växtnäringstillförsel och mullhalt i åkern

Sparar arbetstid och kostnad genom god uppsugnings-förmåga under lång tid, håller bädden torr

Höjer värdet på gödseln då den används vid biogasproduktion

Levereras komprimerat och kräver litet lagringsutrymme

Minskar transporter och kan återanvändas i jordbruk och trädgård

Kan spridas både maskinellt och för hand

Sagt om Klimatströ

-Suveränt, bästa ströet hittills! Drygt och lätt att hantera!

Ondina Plasencia hönsägare Djäkneböle Umeå

-Det blir en bättre bädd i boxen. En häst hade problem med trycksår, det försvann när vi bytte till Klimatströ. 

Anna Lundmark Selin ridskolechef vid Kågedalens Ryttarförening

-Bra, drygt och fylligt strö som ligger still!

Jens Eriksson travtränare Ursviken

-Balarna är lätta att hantera och ströet är drygt och håller fräsch lukt!

Erika Cox, Cox Ridcenter Kusmark

-Klimatströ är enkelt att mocka och spar mycket arbetstid!

Heidi Hiltunen Stall ZiOne Kasamark

För mer information och beställning av strö

Kontakta oss 

Om rörflen och Sveriges rörflenodlare

Behöver du foder, strö, bränsle, biogasråvara, pulver, fibrer eller någon annan produkt tillverkad av ett förnybart biologiskt material?

Besök rörflenodlarna.se för att lära dig mer om rörflen och de som odlar denna gröda.

Utvecklingsarbetet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram, EIP-Agri, EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (grant agreement no 822674).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt